Ordblindevenlige greb i engelskundervisningen - online kursusdag

Beskrivelse

Kurset introducerer dig til didaktiske greb, der kan gøre din engelskundervisning mere tilgængelig for elever med ordblindhed. På kurset får du desuden viden om, hvordan disse greb kan tilgodese de øvrige elevers deltagelsesmuligheder.

Kursusdagen afholdes over Zoom med oplæg, gruppearbejde og diskussion. Kursusdeltagelse forudsætter at man har pc med webcam og netadgang.

Formål
Kurset giver dig indblik i ordblinderelaterede barrierer og muligheder i engelskundervisningen og giver anledning til refleksion over de greb, du og dine kolleger allerede anvender.

Indhold
På kurset zoomer vi ind på krydsfeltet mellem ordblindhed som læringsforudsætning og tilegnelsen af engelsk som fremmedsprog. Blandt andet kommer vi ind på, hvordan eleverne tilegner mere sikre færdigheder på ordniveau. Vi arbejder også med, hvordan vi kan bruge stilladserende værktøjer og læse- og skriveteknologi, når eleverne skal skrive og læse tekster på engelsk.

Målgruppe

Kurset henvender sig til engelsklærere eller læsevejledere for unge og voksne

Undervisere

Martin Hauerberg Olsen, lektor, cand.mag.

Tid

09.06.2020 kl. 9.00-15.00

Varighed

6 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

202722119

ECTS-point: 

0,22 ECTS-point

Pris: 

1.600 kr. + moms

Dato:

Tirsdag d. 9. juni 2020

Adresse:

Online forløb
1799 København V