Ordblindevenlige greb i engelskundervisningen

Beskrivelse

VU204722116

Kurset introducerer dig til didaktiske greb, der kan gøre din engelskundervisning mere tilgængelig for elever med ordblindhed. På kurset får du desuden viden om, hvordan disse greb kan tilgodese de øvrige elevers deltagelsesmuligheder.

Formål
Kurset giver dig indblik i ordblinderelaterede barrierer og muligheder i engelskundervisningen.

Indhold
På kurset zoomer vi ind på krydsfeltet mellem ordblindhed som læringsforudsætning og tilegnelsen af engelsk som fremmedsprog. Blandt andet kommer vi ind på, hvordan eleverne tilegner mere sikre færdigheder på ordniveau. Vi arbejder også med, hvordan vi kan bruge stilladserende værktøjer og læse- og skriveteknologi, når eleverne skal skrive og læse tekster på engelsk.

Målgruppe

Kurset er for dig der er engelsklærer eller læsevejleder i de gymnasiale uddannelser. Engelskfaglige resursepersoner samt ledere i de gymnasiale uddannelser er også velkomne.

Undervisere

Martin Hauerberg Olsen, Lektor

Tid

23.10.20 kl. 9.00-15.00

Varighed

6 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

204722116

ECTS-point: 

0,22 ECTS-point

Pris: 

2.620 kr. + moms inkl. forplejning

Dato:

Fredag d. 23. oktober 2020

Adresse:

København