Ordblindevenlige greb i engelskundervisningen

Beskrivelse

Mange skoler har procedurer for identifikation af ordblindhed og tildeling af it, instruktion og løbende studiestøtte. I engelskfaget har det desuden betydning at underviseren kan møde eleverne med en faglig forståelse af hvad ordblindhed er for en størrelse og kan betyde for elevernes tilegnelse af mundtlige og skriftlige færdigheder.

På kursusdagen zoomer vi ind på krydsfeltet mellem ordblindhed som læringsforudsætning og tilegnelsen af engelsk som fremmedsprog. Blandt andet kommer vi ind på tilegnelse af færdigheder på ordniveau samt brug af stilladserende værktøjer og læse- og skriveteknologi når eleverne skal skrive og læse tekster på engelsk.

Målgruppe

Kurset målrettes engelsklærere og læsevejledere, men øvrige engelskfaglige resursepersoner samt ledere i de gymnasiale uddannelser er også velkomne.

Undervisere

Martin Hauerberg Olsen, lektor, cand.mag.

Tid

23.10.19, kl. 9.00-15.00

Varighed

6 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

296021

ECTS-point: 

0,22 ECTS-point

Pris: 

1.590 kr. + moms

Dato:

Onsdag d. 23. oktober 2019

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V