Online kursus for vejledere på akademi- og diplomuddannelsens afgangsprojekter

Beskrivelse

Efter endt kursus kan du
- vejlede studerende i forhold til det korrekte faglige niveau jf. kvalifikationsrammen for videregående uddannelser,
- vejlede studerende på grundlag af didaktisk viden om god vejledningspraksis,
- reflektere over vejlederroller og relationer i vejledningssituationen,
- planlægge vejledningsforløb med brug af tydelige vejledningsaftaler,
- reflektere over typer af vejledning og vejledningsopgaver i projektets forskellige faser
- se kendetegn ved og forskel på projekter på akademi- og diplomniveau.

Kurset rummer en kombination at teoribaserede oplæg, refleksionsøvelser og dialog. Deltagernes erfaringer inddrages så både nye og erfarne vejledere får inspiration.

Kursusaktiviteterne foregår online på Københavns Professionshøjskoles digitale læringsplatform Itslearning. Her vil alle informationer om undervisningsforløbet og dets afvikling ligge. I får besked i jeres e-post om, hvordan I kommer ind på platformen. Der vil være adgang til faglige tekster.

Det meste af undervisningen vil foregå uden, at I behøver være til stede online på samme tidspunkt. I kan lægge jeres aktivitet på tidspunkter, der passer jer. Det gælder dog ikke webinarer. Et webinar er et seminar som afholdes online på nettet. Her skal I være til stede online på et bestemt tidspunkt. Dog vil lydoptagelse fra webinarerne være tilgængelig på platformen efterfølgende.

I skal have computer og adgang til internettet for at kunne deltage.

Målgruppe

Vejledere på akademiuddannelsens og diplomuddannelsens afgangsprojekter.

Undervisere

Leon Dalgas Jensen, lektor, cand.mag., ph.d.

Tid

Onsdag 16.09.20 kl. 9.00-15.00
Torsdag 17.09.20 kl. 9.00-15.00
På dagene vil der blive afholdt et par mindre webinarer á 45 minutters varighed.

Varighed

12 timer.

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203722111

ECTS-point: 

0,44 ECTS-point

Pris: 

3.180 kr. + moms

Dato:

Onsdag d. 16. september 2020 til Torsdag d. 17. september 2020

Adresse:

Online-forløb