Nyankomne elever i skolen

Beskrivelse

VU105003

På dette kursus får du faglighed og redskaber til en effektiv og engagerende undervisning med nyankomne elever i klassen, hvad enten de går i modtagelsestilbud eller er placeret i almenundervisningen.

Der er på kurset fokus på identitet og det at være nyankommen, og tilrettelæggelse af en anerkendende og understøttende praksis. Vi arbejder med kortlægning og inddragelse af elevens ressourcer og en tydelig andetsprogsdidaktik, hvor eleverne har mulighed for at udvikle og bruge alle deres ressourcer.

I en god modtagelsesundervisning er der fokus på struktur, differentiering, relationer og en andetsprogsdidaktik, hvor eleverne har mulighed for at udvikle og bruge sproget i meningsfulde sammenhænge.

Kursets indhold:
- Elevernes flersprogethed som ressource for læring
- Læreren som sproglig rollemodel
- Den sprogudviklende samtale i klassen
- Elevernes ordforrådsudvikling
- Undervisningsdifferentiering
- Relationsarbejde og fællesskaber
- Undervisning af børn med flygtningebaggrund

Kurset er praksisnært, og vil både inddrage deltagernes egne praksiserfaringer og der vil mellem kursusgangene blive lagt op til at afprøve metoder i egen undervisning.
Kurset vil foregå som en vekselvirkning mellem oplæg, diskussioner og arbejde med egne undervisningsplanlægning.

Målet er, at deltagerne:
- kan planlægge og gennemføre undervisning for nyankomne elever, der sikrer læring og trivsel
- kan udvikle egen praksis i modtagelsestilbuddet og almenundervisning med nyankomne elever.

Målgruppe

DSA-vejledere, lærere og pædagoger, der arbejder med modtagelse af nyankomne elever.

Undervisere

Helene Thise, lektor, cand.mag.
Marie Lock Majgaard Hansen, adjunkt, cand.pæd.

Tid

15.01.2020 kl. 9.00-15.00
22.01.2020 kl. 9.00-15.00
29.01.2020 kl. 9.00-15.00
26.02.2020 kl. 9.00-15.00
04.03.2020 kl. 9.00-15.00

Varighed

30 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

201291701

ECTS-point: 

1,16 ECTS-point

Pris: 

7.950 kr.

Dato:

Onsdag d. 15. januar 2020 til Onsdag d. 4. marts 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V