Neuropsykologi og neuropædagogik, Virum

Beskrivelse

Modulet tager udgangspunkt i en neuropædagogisk praksis, der bygger på pædagogiske overvejelser og fremgangsmåder begrundet i psykologisk teori om hjernen, dens udvikling, struktur og grundlæggende funktioner.
Der arbejdes med centrale temaer i relation til sammenhænge mellem emotioner, kognitive funktioner og kognitiv udvikling, hvor der blandt andet er fokus på opmærksomhed, eksekutive funktioner, hukommelse og læring.

Læringsmål

Den studerende
- kan indgå i samarbejde om at håndtere kognitions- og neuropsykologiske problemstillinger, set i et livslangt perspektiv, i en relevant pædagogisk kontekst
- kan påtage sig ansvar for at tilrettelægge, gennemføre og vurdere neuropædagogiske interventionsforløb
- har teoretisk og forskningsbaseret viden om det kognitions- og neuropsykologiske grundlag for at fremme den livslange udvikling
- har indsigt i hjernens grundlæggende funktioner, dens udvikling og struktur
- har indsigt i det kognitions- og neuropsykologiske grundlag for centrale kognitive, sociale, emotionelle og motoriske funktioner samt tilsvarende funktionsnedsættelser
- kan reflektere over sammenhænge mellem et neuropsykologisk og neuropædagogisk videngrundlag og en konkret pædagogisk praksis
- kan begrunde og anvende metoder til informationsindhentning og vurdering af kognitions- og neuropsykologiske forhold i relation til problemstillinger i en pædagogisk kontekst

.

Målgruppe

Lærere, pædagoger, socialrådgivere, sygeplejesker, ressourcepersoner m. fl.


Praktiske oplysninger

Nummer: 

496268

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

Følger senere

Dato:

Onsdag d. 28. august 2019 til Tirsdag d. 26. maj 2020

Adresse:

Geelsgaardskolen Virum
1799 København V