Neuropsykologi og neuropædagogik

Beskrivelse

Modulet tager udgangspunkt i en neuropædagogisk praksis, der bygger på pædagogiske overvejelser og fremgangsmåder begrundet i psykologisk teori om hjernen, dens udvikling, struktur og grundlæggende funktioner.
Der arbejdes med centrale temaer i relation til sammenhænge mellem emotioner, kognitive funktioner og kognitiv udvikling, hvor der blandt andet er fokus på opmærksomhed, eksekutive funktioner, hukommelse og læring.

Læringsmål

Den studerende
- kan indgå i samarbejde om at håndtere kognitions- og neuropsykologiske problemstillinger, set i et livslangt perspektiv, i en relevant pædagogisk kontekst
- kan påtage sig ansvar for at tilrettelægge, gennemføre og vurdere neuropædagogiske interventionsforløb
- har teoretisk og forskningsbaseret viden om det kognitions- og neuropsykologiske grundlag for at fremme den livslange udvikling
- har indsigt i hjernens grundlæggende funktioner, dens udvikling og struktur
- har indsigt i det kognitions- og neuropsykologiske grundlag for centrale kognitive, sociale, emotionelle og motoriske funktioner samt tilsvarende funktionsnedsættelser
- kan reflektere over sammenhænge mellem et neuropsykologisk og neuropædagogisk videngrundlag og en konkret pædagogisk praksis
- kan begrunde og anvende metoder til informationsindhentning og vurdering af kognitions- og neuropsykologiske forhold i relation til problemstillinger i en pædagogisk kontekst

.

Målgruppe

Pædagoger, lærere, ressourcepersoner

Tid

Tirsdage kl. 15.00-19.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

211722221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280<br />

Dato:

Tirsdag d. 2. februar 2021 til Tirsdag d. 29. juni 2021

Adresse:

København