Naturfagenes sammenhæng og indhold

Beskrivelse

Vi arbejder med, hvorledes du som ressourceperson kan skabe sammenhæng, progression og kontinuitet i naturfagsundervisningen samt hvordan det praktiske og undersøgende arbejde indgår i undervisningen.

Læringsmål

Den studerende
- kan påtage sig ansvar for og være initiativtager til naturfagligt samarbejde på langs og tværs af skolens fagrække og udvikling af skolens naturfaglige undervisning, fx kontakt til eksterne læringsmiljøer
- kan på et fagdidaktisk grundlag inspirere og vejlede kolleger og ledelse i forbindelse med arbejdet for at skabe progression og kontinuitet i naturfagsundervisningen på skolen og sikre progression og sammenhæng fra førskolen til indskolingen og siden fra udskolingen til ungdomsuddannelserne.
- kan i samarbejde med kollegateams analysere og vurdere undervisning, læremidler, inklusiv digitale, og artefakter for at kunne udvikle undervisningen mod en mere kompetencemålsat undervisning, hvor der skabes grundlag for tværfaglige projektbaserede undervisningsforløb.
- kan i samarbejde med kolleger trække på viden om og udvikle undervisning der inkluderer og udfordrer alle elever
- har viden om og kan sammen med kolleger reflektere over hvorledes de naturfaglige delkompetencer kan udfoldes i undervisningen
- har indsigt i og kan sammen med kolleger reflektere over hvorledes viden om børns og elevers udvikling af blandt andet tænkning og begreber samt kognitive taksonomier kan medtænkes i undervisningen fx i arbejdet med at skabe sammenhæng, kontinuitet og progression i undervisningen
- kan i samarbejdet med kolleger vejlede om hvorledes der kan skabes sammenhæng, kontinuitet og progression i undervisningen på de forskellige klassetrin på egen skole
- kan i samarbejdet med kolleger vurdere og begrunde hvorledes der kan opbygges en kompetencebaseret undervisning og anvende dette til at udvikle konkret undervisning på skolen.

Målgruppe

Lærere i naturfagene, natur/teknologi, biologi, fysik/kemi eller geografi, der varetager funktionen som ressourcepersoner, koordinatorer og faglige vejledere i skolen samt pædagoger, der arbejder med naturfag i deres praksis.

Tid

Tirsdage kl. 09.00-14.45


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201737171

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Tirsdag d. 4. februar 2020 til Tirsdag d. 23. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V