Når børn reagerer

Indledning
Al adfærd er kommunikation, men alligevel har de børn, som mestrer det talte sprog, en fordel i forhold til de børn, der slår, sparker og kaster med ting, for at blive set, hørt og forstået.
Disse børns reaktioner udfordrer os på mange måder, er enormt ressourcekrævende og arbejdet med dem er ofte konfliktfyldt og præget af magtesløshed.
Samtidig tager de ofte fokus fra den gruppe af børn, som i stedet reagerer indad, men også forsøger at fortælle os noget vigtigt.

Målgruppe
Lærere og pædagoger i grundskolen.

Mål
At kursisterne får en grundlæggende viden om børns emotionelle udvikling som udgangspunkt for at kunne afkode børns reaktioner, som meningsfuld kommunikation og samtidig erhverver sig praktiske pædagogiske redskaber til at støtte og hjælpe disse børn videre i deres udvikling.

Indhold
På kurset vil du med udgangspunkt i nyere forskning* få konkrete redskaber til både at håndtere udfordrende adfærd samt igangsætte udviklende processer for de børn, som kalder (råber) mest på det.

*indenfor neuroaffektiv udviklingsteori, tilknytningsteori og traumeforskning.

Arrangør
Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Maiken Adelsten

OBS! Medbring skriveredskaber - pc eller Ipad.

Kursusdatoer

tir 24/11/2020 - 12:30 til 16:00

| 0 |
Underviser:

Stig Haslund

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato

Tirsdag d. 24. november 2020 kl. 12:30 til 16:00

Antal kursusdage: 

1

Pris: 

695,00 kr.

Kursusnr: 

209413