Musikpædagogik, tirsdage kl. 12.30

Beskrivelse

Modulet er særligt henvendt til musikskolelærere, musikuddannede, folkeskolelærere eller pædagoger med en musikprofil, som ønsker at indgå i tværprofessionelt samarbejde om udvikling af musikpædagogik og musikpædagogisk praksis. Særlige fokusområder er folkeskolereformen og den åbne skole samt valgfaget i musik i folkeskolen.

Undervisningsforløbet veksler mellem korte oplæg, praktiske øvelser, gruppedrøftelser og tekstlæsning.

Det får du ud af modulet:
- Du opnår refleksions-, analyse- og handlekompetencer i musikpædagogiske teorier og metoder.
- Du medvirker til fortsat udvikling af faglig-pædagogisk musikundervisning og musikaktiviteter, teoretisk såvel som praktisk.
- Du får indsigt og erfaring med æstetiske læreprocesser

På modulet arbejder vi konkret med at beskrive og analysere egen og andres praksis, samt fag-, lærings- og professionssyn. Dette gøres med henblik på at kvalificere og videreudvikle musikalske læringsmiljøer. Derudover arbejder vi med musikdidaktiske grundbegreber, positioner og musikpædagogiske retninger. Derved opnår du kvalifikationer til at planlægge og gennemføre det gode musikpædagogiske undervisningsforløb.

Læringsmål

Den studerende
- kan planlægge, forestå og evaluere komplekse og uforudsigelige æstetiske læreprocesser med fokus på blandt andet musikalsk skaben, selvværd og samarbejde
- kan udvikle, tilrettelægge og varetage musikpædagogiske forløb under hensyntagen til børns musikalske udvikling i et musikdidaktisk perspektiv
- har refleksions-, analyse- og handlekompetencer i musikpædagogiske teorier og metoder
- kan medvirke til fortsat faglig-pædagogisk udvikling af musikundervisning og musikaktiviteter, teoretisk og praktisk
- har viden om børns musikalske udvikling og læring samt progression og undervisningsdifferentiering
- har kendskab til musikdidaktiske grundbegreber, begrundelser for musikfaget, musikfagets formål og indhold, læremidler i musikfaget, formelle og uformelle læreprocesser
- har kendskab til musikpædagogisk forskning og forskningsmetoder
- kan observere, analysere og evaluere egen og andres musikpædagogiske praksis med forskellige metoder og i forskellige musik-teoretiske, -pædagogiske og -didaktiske perspektiver.

Målgruppe

Musikskolelærere, musiklærere i grundskolen, pædagogisk medarbejdere i SFO/klubber eller på anden måde musikundervisere eller musikformidlere

Tid

Tirsdage kl. 12.30

Praktiske oplysninger

Nummer: 

211703221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280<br />

Dato:

Torsdag d. 28. januar 2021 til Mandag d. 31. maj 2021

Adresse:

København