Motorisk udvikling og kropslig læring

Beskrivelse

Du vil i forløbet udvikle faglige forudsætninger for at arbejde med og få viden om motorisk udvikling og kropslig læring i relation til pædagogisk arbejde i institution, skole og organisationer. Ligeledes vil du erhverve dig teoretiske og praktiske redskaber til at udvikle egen profession.
Du opnår viden om sammenhænge mellem idræt, krop og bevægelse og lærer at udvikle din professionelle praksis med fokus på udvikling af motoriske færdigheder.

Læringsmål

Den studerende
- kan begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere målrettet arbejde med at stimulere motorik og kropslig læring med en professionsrelevant målgruppe
- kan omsætte teoretisk viden til praktiske handleforslag med en relevant målgruppe i en konkret kontekst
- har viden om motorisk udvikling
- har kendskab til centralnervesystemets udvikling samt sammenhænge mellem
centralnervesystemet og kropslig bevægelsesudvikling
- har viden om sammenhænge mellem motorik, vækst og udvikling herunder betydning af
motorisk udvikling for børn set i et personligt og socialt perspektiv
- kan reflektere over begreber, metoder, teori og empiri i relation til egen praksis.
- har kendskab til teori om test og screening og kan vurdere/forholde sig til måleredskabers
anvendelighed og fejlkilder

Målgruppe

Lærere, pædagoger og sundhedsprofessionelle samt ledere

Tid

Tirsdage kl. 9.00-15.00

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203693221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Tirsdag d. 8. september 2020 til Mandag d. 21. december 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V