Motiverende samtaler med unge i gymnasiale uddannelser

Beskrivelse

VU204722115

Kurset giver dig teoretisk og praktisk viden om, hvordan du som vejleder eller kontaktlærer kan støtte elever i forandringsprocesser f.eks. i forbindelse med gennemførsel eller faglige udfordringer. Du lærer om din egen rolle i samtalen og afprøver forskellige redskaber.

Formål
Kurset giver dig indblik i, hvordan du kan indgå i motiverende vejledningssamtaler med dine elever i forhold til elevens faglige eller sociale forandringsprocesser.

Indhold
Vi inddrager vejledningsteoretisk og pædagogisk-psykologisk viden om motivation og vejledningssamtaler. Du får både et teoretisk fundament og praktisk arbejde, hvor vi bruger hinanden til at øve os i den motiverende tilgang. Du kan inddrage egne erfaringer, og du planlægger måske konkrete redskaber eller tiltag, som du vil anvende i kommende vejledningssamtaler eller i kontaktlærerfunktionen.
Du skal medbringe pc/tablet, så du kan arbejde på dagen.

Målgruppe

Kurset er for vejledere og undervisere med kontaktlærerfunktion på de gymnasiale uddannelser

Undervisere

Iben Lykkebo, Adjunkt

Tid

22.10.20 kl. 9.00-15.00

Varighed

6 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

204722115

ECTS-point: 

0,22 ECTS-point

Pris: 

2.620 kr. + moms inkl. forplejning

Dato:

Torsdag d. 22. oktober 2020

Adresse:

København