Modul 9: FVU-engelsk, online forløb

Beskrivelse

FVU-matematiklærer, FVU-læselærer, Ordblindelærer, Læsevejleder for ungdomsuddannelserne, FVU-engelsklærer, FVU-digitallærer og FVU-startlærer er særligt sammensatte uddannelser, som består af moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse i "Undervisning og vejledning for unge og voksne". Hvis du vil arbejde med ét af de nævnte områder, skal du derfor vælge den korrekte modulsammensætning for at opnå de rette kompetencer.

Uddannelsen til FVU-engelsklærer består af følgende moduler:
- Modul 8: Afdækning af engelsksproglige færdigheder
- Modul 9: FVU-engelsk

Herefter er du kvalificeret til en funktion som FVU-engelsklærer.
NB: Modul 8 skal gennemføres før modul 9.

Til uddannelsen hører desuden suppleringsmodulet:
- Modul 7: Læse- og skriveteknologi

Læringsmål

Den studerende:
- kan trinplacere kursister på baggrund af en afdækning samt planlægge, gennemføre og evaluere en differentieret undervisning i FVU-engelsk i forhold til kursisternes job og hverdagsbehov
- kan reflektere didaktisk over samspillet mellem deltagerforudsætninger, rammefaktorer, læreprocesser og undervisningsindhold samt forskellige evalueringsformer i FVU-engelsk
- kan udvikle FVU-engelsk ud fra forskningsbaseret viden samt en kontekstbaseret og situeret praksis
- har indsigt i bekendtgørelsen for FVU, herunder læreplanen, vejledninger og prøvegrundlaget for FVU-engelsk
- har viden om arbejdsformer, læremidler og kompenserende strategier herunder viden om IT som et hjælpemiddel i forbindelse med arbejdsliv og dagligdag
- har viden om virksomhedsforlagt undervisning, voksendidaktik og voksenlæring, herunder teorier om transfer
- kan begrunde, analysere og anvende læremidler med et perspektiv på IT i en specifik FVU-engelsk kontekst
- kan vurdere engelsksprogede teksters indholdsmæssige og sproglige tilgængelighed
- kan undervise praksisnært med afsæt i deltagernes jobfunktioner

Målgruppe

Undervisere af unge og voksne i målgruppen for FVU engelsk

Tid

Undervisningen gennemføres med 5 online-undervisningsgange og dertil tilrettelagte individuelle studieaktiviteter. Vejledning er muligt at gennemføre fysisk efter behov.

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203683221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Torsdag d. 10. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

Online