Modul 8: Afdækning af engelsksproglige færdigheder

Beskrivelse

FVU-matematiklærer, FVU-læselærer, Ordblindelærer, Læsevejleder for ungdomsuddannelserne, FVU-engelsklærer, FVU-digitallærer og FVU-startlærer er særligt sammensatte uddannelser, som består af moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse i "Undervisning og vejledning for unge og voksne". Hvis du vil arbejde med ét af de nævnte områder, skal du derfor vælge den korrekte modulsammensætning for at opnå de rette kompetencer.

Uddannelsen til FVU-engelsklærer består af følgende moduler:
- Modul 8: Afdækning af engelsksproglige færdigheder
- Modul 9: FVU-engelsk

Herefter er du kvalificeret til en funktion som FVU-engelsklærer.
NB: Modul 8 skal gennemføres før modul 9.

Til uddannelsen hører desuden suppleringsmodulet:
- Modul 7: Læse- og skriveteknologi

Læringsmål

Den studerende:
- kan afdække og vejlede, herunder analysere og vurdere grundlæggende engelsksproglige forudsætninger og færdigheder hos kursisterne i forhold til job- og hverdagsbehov.
- kan formidle afdækningsresultater til kursister og relevante samarbejdspartnere med henblik på visitation.
- kan påtage sig ansvaret for kvalificeret visitering til FVU-engelsk.
- har indsigt i engelsk tale- og skriftsprog, herunder områderne fonetik, fonologi, morfologi, ortografi, syntaks, semantik og pragmatik.
- har viden om tilegnelse af grundlæggende sproglige færdigheder på engelsk som fremmedsprog.
- har viden om sproglæring samt funktionelle kommunikative kompetencer.
- har viden om lovgrundlaget for eksisterende FVU-tilbud om afdækning, undervisning og vejledning af unge og voksne.
- kan analysere testgenererede data.
- kan vurdere og anvende materialer og vejledninger til afdækning af engelsksproglige færdigheder på baggrund af forskellige formål og kvalitetskriterier.

Målgruppe

Undervisere af unge og voksne i målgruppen for FVU engelsk.

Tid

Undervisning torsdage kl. 9.00-14.00.

Praktiske oplysninger

Nummer: 

211682221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

Annonceres senere.

Dato:

Torsdag d. 4. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København