Modul 7: Læse- og skriveteknologi

Læringsmål

Den studerende
- kan på grundlag af opdateret forskningsbaseret viden om skriftsprogsvanskeligheder og læse- og skriveteknologi reflektere didaktisk over brugen af it-baserede læremidler og læse- og skriveteknologi i læse-, stave- og skriveundervisningsforløb samt i anden fagundervisning
- kan identificere og analysere børn, unge eller voksnes behov for teknologiunderstøttelse af læse-, stave- og skriveprocesser i undervisning, uddannelse, beskæftigelse eller privatliv
- kan planlægge, gennemføre og evaluere læringsforløb i læsning, stavning og skrivning med velbegrundet inddragelse af læse- og skriveteknologi
- kan vejlede børn, unge eller voksne samt relevante aktører om inkluderende læringsmiljøer i relation til udvælgelse, anskaffelse og implementering af læse- og skriveteknologi i undervisningen samt muligheder og behov for dispensationer eller særlig undervisningstilrettelæggelse
- kan analysere og vurdere organisatoriske forhold med betydning for implementering og udvikling af undervisnings- og støttetiltag i inkluderende læringsmiljøer

Målgruppe

Målgruppen er undervisere og andre, der ønsker at arbejde med teknologiunderstøttet udvikling af børn eller unge og voksnes skriftsprogsfærdigheder.

Tid

Mandage kl. 9.00-14.00

Praktiske oplysninger

Nummer: 

211646221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280<br />

Dato:

Mandag d. 1. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København