Modul 7: Læse- og skriveteknologi

Læringsmål

Den studerende:
- kan på grundlag af opdateret forskningsbaseret viden om skriftsprogsvanskeligheder og læse- og skriveteknologi reflektere didaktisk over brugen af it-baserede læremidler og læse- og skriveteknologi i læse-, stave- og skriveundervisningsforløb samt i anden fagundervisning
- kan identificere og analysere børn, unge eller voksnes behov for teknologiunderstøttelse af læse-stave-skriveprocesser i undervisning, uddannelse, beskæftigelse eller privatliv
- kan planlægge, gennemføre og evaluere læringsforløb i læsning, stavning og skrivning med velbegrundet inddragelse af læse- og skriveteknologi
- kan vejlede børn, unge eller voksne samt relevante aktører om inkluderende læringsmiljøer i relation til udvælgelse, anskaffelse og implementering af læse- og skriveteknologi i undervisningen samt muligheder og behov for dispensationer eller særlig undervisningstilrettelæggelse
- kan analysere og vurdere organisatoriske forhold med betydning for implementering og udvikling af undervisnings- og støttetiltag i inkluderende læringsmiljøer

Målgruppe

Målgruppen er undervisere og andre, der ønsker at arbejde med teknologiunderstøttet udvikling af børn eller unge og voksnes skriftsprogsfærdigheder.

Tid

Mandage kl. 09.00 - 14:00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201646171

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Mandag d. 3. februar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V