Modul 6: Læsevejledning i ungdomsuddannelserne

Beskrivelse

Gennem modulet får studerende redskaber til at udvikle skriftsprogspraksis i ungdomsuddannelserne ud fra opdateret forskningsbaseret viden om didaktik og metoder i skriftsprogsundervisning og faglig læsning og skrivning. Herudover arbejder den studerende med planlægning, koordinering, udvikling og evaluering af uddannelsessteders læse- og skriveindsats i samarbejde med relevante aktører, herunder fagkolleger og ledelse.

Læringsmål

Den studerende
- kan udvikle skriftsprogspraksis i ungdomsuddannelserne ud fra opdateret forskningsbaseret viden om didaktik og metoder i skriftsprogsundervisning og faglig læsning og skrivning
- kan planlægge, koordinere, udvikle og evaluere uddannelsesstedets læseindsats i samarbejde med relevante aktører, herunder fagkolleger og ledelse, på et systematisk grundlag
- kan analysere, vurdere og reflektere over testgenererede og undervisningsnære data og på baggrund heraf vejlede og undervise elever og kolleger
- kan vejlede elever og kolleger om læse- og skriveteknologi, specialpædagogisk støtte samt andre støtte- og dispensationsmuligheder
- kan reflekterende og kommunikativt indgå i relevant netværksarbejde
- kan vurdere teksters tilgængelighed og fagteksters struktur og funktion og på baggrund heraf vejlede faglærere om fagintegreret læse- og skriveundervisning
- har indsigt i opdaterede forskningsbaserede teorier om skriftsprogsvanskeligheder og relevante undervisningstiltag
- har viden om relevante vejledningsmetoder og -strategier samt forskellige elev- og lærerkulturer.

Målgruppe

Undervisere af unge og voksne i målgruppen for FVU læsning, fx undervisere på VUC og sprogcentre eller i oplysningsforbund og Kriminalforsorgen.

Tid

Mandage kl. 9.00-14.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

211025221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280 kr.

Dato:

Mandag d. 1. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København
4 København

Antal lektioner: 

40