Modul 5: Ordblindeundervisning for voksne

Beskrivelse

Gennem modulet får den studerende redskaber til at undervise ordblinde unge og voksne ud fra opdateret forskningsbaseret viden om ordblindhed og didaktik og metoder i skriftsprogsundervisning og faglig læsning og skrivning. FVU-matematiklærer, FVU-læselærer, Ordblindelærer, Læsevejleder for ungdomsuddannelserne, FVU-engelsklærer, FVU-digitallærer og FVU-startlærer er særligt sammensatte uddannelser, som består af moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse i "Undervisning og vejledning for unge og voksne". Hvis du vil arbejde med ét af de nævnte områder, skal du derfor vælge den korrekte modulsammensætning for at opnå de rette kompetencer.

Uddannelsen til Ordblindelærer består af følgende moduler:
- Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning
- Modul 5: Ordblindeundervisning for voksne

Herefter er du kvalificeret til en funktion som Ordblindelærer (for voksne).
NB: Modul 3 skal gennemføres før modul 5.

Til uddannelsen hører desuden suppleringsmodulet:
- Modul 7: Læse- og skriveteknologi

Læringsmål

Den studerende
- kan planlægge, gennemføre og evaluere individuel OBU (ordblindeundervisning for voksne) på baggrund af afdækning af skriftsproglige forudsætninger og færdigheder samt identificerede undervisningsbehov
- kan reflektere didaktisk over samspillet mellem deltagerforudsætninger, rammefaktorer, læreprocesser, læringsindhold/læremidler og evaluering i OBU
- kan analysere, vurdere, tilpasse og udvikle læremidler og tekster til en specifik OBU-kontekst
- kan begrunde og inddrage it-læremidler og/eller læse- og skriveteknologi
- kan differentiere undervisningstilrettelæggelse, -gennemførsel og evaluering ud fra individuelle deltagerforudsætninger, herunder andetsprogsproblematikker
- kan udvikle OBU-praksis samt indgå i samarbejde med relevante fagpersoner
- har indsigt i opdaterede forskningsbaserede teorier om ordblindhed, herunder definition, årsagsforhold og afledte vanskeligheder
- har indsigt i lovgrundlag for OBU og specialpædagogiske og andre støtte- og vejledningsmuligheder for voksne med ordblindhed.

Målgruppe

Undervisere og andre, der ønsker at arbejde med udvikling af unge og voksnes funktionelle færdigheder inden for områderne læsning, stavning og skriftlig fremstilling inden for regi af ordblindeundervisning, fx undervisere på VUC, FGU og sprogcentre eller i oplysningsforbund og Kriminalforsorgen.

Tid

Torsdage kl. 9.00-14.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

203644221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Torsdag d. 3. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

København