Modul 4: Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU

Beskrivelse

FVU-matematiklærer, FVU-læselærer, Ordblindelærer, Læsevejleder for ungdomsuddannelserne, FVU-engelsklærer, FVU-digitallærer og FVU-startlærer er særligt sammensatte uddannelser, som består af moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse i "Undervisning og vejledning for unge og voksne". Hvis du vil arbejde med ét af de nævnte områder, skal du derfor vælge den korrekte modulsammensætning for at opnå de rette kompetencer.

Uddannelsen til FVU-læselærer består af følgende moduler:
- Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning
- Modul 4: Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU

Herefter er du kvalificeret til en funktion som FVU-læselærer.
NB: Modul 3 skal gennemføres før modul 4.

Til uddannelsen hører desuden suppleringsmodulet:
- Modul 7: Læse- og skriveteknologi

Læringsmål

Den studerende
- kan trinplacere, planlægge, gennemføre og evaluere FVU læsning (Forberedende Voksenundervisning) for den enkelte deltager og/eller kursistgruppe på baggrund af afdækning af skriftsproglige forudsætninger og færdigheder samt identificerede undervisningsbehov
- kan reflektere didaktisk over samspillet mellem deltagerforudsætninger, rammefaktorer, valg af læreprocesser og undervisningsindhold samt forskellige evalueringsmåder i FVU læsning
- kan differentiere undervisningstilrettelæggelse, -gennemførsel og evaluering ud fra kursist- og holdspecifikke deltagerforudsætninger, herunder i et dansk-som-andetsprog-perspektiv
- kan inddrage opdateret forskningsbaseret viden om skriftsprogsundervisning i planlægningen og gennemførslen af FVU-forløb i læsning
- kan analysere, vurdere, tilpasse og udvikle læremidler og tekster til en specifik FVU-kontekst - kan begrunde og inddrage it-læremidler og/eller læse- og skriveteknologi
- kan udvikle FVU-praksis, herunder indgå i kollegialt og institutionelt udviklingssamarbejde med relevante fagpersoner i og omkring FVU-praksis
- har indsigt i lov- og vejledningsgrundlaget FVU, herunder om visitationsrammen og forskellige tilrettelæggelsesformer.

Målgruppe

Undervisere af unge og voksne i målgruppen for FVU læsning, fx undervisere på VUC og sprogcentre eller i oplysningsforbund og Kriminalforsorgen.

Tid

Onsdage kl. 9.00-14.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

211023221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280 kr.

Dato:

Onsdag d. 3. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København