Modul 3: Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Beskrivelse

Modulet er det tredje på PD Læsevejledning i grundskolen og tager afsæt i forskningsbaseret viden om skriftsprogsvanskeligheder og interventionstiltag. Du får mulighed for at udvikle kompetencer til at identificere, afdække og forebygge skriftsprogsvanskeligheder samt planlægge, gennemføre, evaluere og vejlede om undervisning og tiltag. Der lægges vægt på tiltag på såvel elev-niveau, kollegialt niveau og institutionelt niveau i en læsevejlederpraksis. Modulet forudsætter modul 1 på læsevejlederuddannelsen.
Modulet afsluttes med en skriftlig opgave og er normeret til 10 ECTS-point. Det betyder, at man må forvente en arbejdsindsats inklusive eksamen svarende til 270 timer.

Læringsmål

Den studerende
- kan vejlede i tilrettelæggelse og gennemførelse af differentieret og inkluderende
skriftsprogsundervisning, der tilgodeser alle elever i den almindelige undervisning
- kan vejlede relevante målgrupper i formativ anvendelse af evalueringsresultater med henblik på
forebyggende, foregribende og indgribende indsatser
- kan afdække skriftsproglige vanskeligheder hos elever i hele skoleforløbet samt identificere
tidlige tegn på vanskeligheder hos elever i begynderundervisningen
- kan formidle og kommunikere viden om vanskeligheder med læsning og skrivning til relevante
målgrupper
- har indsigt i metoder til afdækning og evaluering af elevers læse- og skrivefærdigheder med
særlig henblik på at identificere afkodnings- og sprogforståelsesvanskeligheder
- har indsigt i forskellige læse- og skrivemetodiske tiltag med henblik på tilpasset undervisning af
elever med skriftsproglige vanskeligheder, herunder i didaktisk og kompenserende anvendelse
af digitale hjælpemidler
- kan analysere, reflektere over og vurdere problemstillinger inden for afkodningsvanskeligheder
og vanskeligheder med sprogforståelse i læsning samt sammensatte sproglige vanskeligheder i
læsning

Målgruppe

Lærere i grundskolen, som ønsker at kvalificere sig til læsevejlederfunktionen.

Tid

Mandage kl. 9.00-14.00.


Praktiske oplysninger

Nummer: 

203632221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Mandag d. 31. august 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

København