Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning

Beskrivelse

Gennem modulet får den studerende redskaber til at afdække skriftsproglige forudsætninger og færdigheder hos unge og voksne, viden om dansk skriftsprogs indretning, bl.a. områderne fonetik og fonologi, morfologi, ortografi og syntaks, opdateret forskningsbaseret viden om delfærdigheder i læsning, stavning og skrivning, læse- stave og skriveudvikling, skriftsprogsvanskeligheder og lovgrundlag for eksisterende undervisningstilbud.

FVU-matematiklærer, FVU-læselærer, Ordblindelærer, Læsevejleder for ungdomsuddannelserne, FVU-engelsklærer, FVU-digitallærer og FVU-startlærer er særligt sammensatte uddannelser, som består af moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse i "Undervisning og vejledning for unge og voksne". Hvis du vil arbejde med ét af de nævnte områder, skal du derfor vælge den korrekte modulsammensætning for at opnå de rette kompetencer. Se beskrivelse under de tilhørende moduler.

Modul 3 tages typisk i kombination med modul 4: FVU-læsning, modul 5: Ordblindeundervisning for voksne eller modul 6: læsevejledning i ungdomsuddannelserne.

Læringsmål

Den studerende
- kan afdække, herunder analysere og vurdere, relevante skriftsproglige forudsætninger og færdigheder hos unge og voksne
- kan vurdere materialer og vejledning til afdækning af skriftsprogsvanskeligheder i praksis på baggrund af forskellige formål og kvalitetskriterier
- kan formidle afdækningsresultater og -konklusioner til unge og voksne samt til relevante samarbejdspartnere eller nøglepersoner
- har relevant viden om dansk tale- og skriftsprog, herunder områderne fonetik og fonologi, morfologi, ortografi, syntaks, semantik, pragmatik samt tekstopbygning og sammenhæng
- har opdateret forskningsbaseret viden om delfærdigheder i læsning, stavning og skrivning, samt om læse-, stave- og skriveudvikling
- har opdateret forskningsbaseret viden om skriftsprogsvanskeligheder, herunder om årsager og forskellige fremtrædelsesformer
- har viden om lovgrundlaget for eksisterende tilbud om afdækning, undervisning og vejledning af unge og voksne med utilstrækkelige færdigheder i læsning, stavning og skrivning.

Målgruppe

Undervisere, vejledere og andre, der ønsker at arbejde med undersøgelse og udvikling af unge og voksnes færdigheder inden for områderne læsning, stavning og skriftlig fremstilling på en af de sammensatte uddannelser. En del af modulet har særligt fokus på sproglig analyse og vurdering. Har man ingen forhåndsviden om dansk sprog, må man være forberedt på og have lyst til at yde en væsentlig arbejdsindsats for at komme på højde med de sproglige analysemetoder og den tilhørende fagterminologi.

Tid

Tirsdage kl. 9.00-14.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

211021221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

15.250 kr. Forhøjet timetal til 60 lektioner på dette modul

Dato:

Tirsdag d. 2. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København
4 København