Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning FULDTEGNET

Beskrivelse

Modul 3 i PD i Undervisning og vejledning for unge og voksne.

Læringsmål

Den studerende
- kan afdække, herunder analysere og vurdere, relevante skriftsproglige forudsætninger og
færdigheder hos unge og voksne
- kan vurdere materialer og vejledning til afdækning af skriftsprogsvanskeligheder i praksis på
baggrund af forskellige formål og kvalitetskriterier
- kan formidle afdækningsresultater og -konklusioner til unge og voksne samt til relevante samarbejdspartnere
eller nøglepersoner
- har relevant viden om dansk tale- og skriftsprog, herunder områderne fonetik og fonologi,
morfologi, ortografi, syntaks, semantik, pragmatik samt tekstopbygning og sammenhæng
- har opdateret forskningsbaseret viden om delfærdigheder i læsning, stavning og skrivning, samt
om læse-, stave- og skriveudvikling
- har opdateret forskningsbaseret viden om skriftsprogsvanskeligheder, herunder om årsager og
forskellige fremtrædelsesformer
- har viden om lovgrundlaget for eksisterende tilbud om afdækning, undervisning og vejledning
af unge og voksne med utilstrækkelige færdigheder i læsning, stavning og skrivning.

Målgruppe

Undervisere, vejledere og andre, der ønsker at arbejde med udvikling af unge og voksnes færdigheder inden for områderne læsning, stavning og skriftlig fremstilling. En del af studieforløbet har særligt fokus på sproglig analyse og vurdering. Har man ikke nogen særlig stor forhåndsviden om dansk sprog, må man derfor være forberedt på og meget gerne have lysten til at yde en væsentlig arbejdsindsats for at komme på højde med de sproglige analysemetoder og den tilhørende fagterminologi.

Tid

Tirsdage kl. 9.00-14.00
Forhøjet timetal til 60 lektioner på dette modul.


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201021171

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

12.750 kr.

Dato:

Tirsdag d. 4. februar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V