Modul 2: Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning 4.-10. klasse. OBS: VENTELISTE

Beskrivelse

Modulet er det andet på PD Læsevejledning i grundskolen. Undervisningen tager afsæt i teori og metode inden for læsning og skrivning samt i metoder til vejledning om undervisning i skriftsprog og facilitering af kollegiale læreprocesser.
Det er målet, at deltagerne opnår kompetencer til at observere, analysere, vurdere og reflektere over problemstillinger inden for læsning og skrivning, fx i forhold til flydende læsning, læseforståelse og læsning i fagene. Desuden er det målet, at deltagerne udvikler kompetencer til at vejlede om handlemuligheder i forbindelse med skriftsprogsrelaterede emner.
Modulet afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med skriftligt oplæg og er normeret til 10 ECTS-point. Det betyder, at man må forvente en arbejdsindsats inklusive eksamen svarende til 270 timer.

Læringsmål

Den studerende
- kan observere, analysere og vurdere skriftsprogsundervisning på mellem- og sluttrin samt vejlede elevante målgrupper om handlemuligheder
- kan analysere, reflektere over og vurdere problemstillinger inden for skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning i 4.-10. klasse i alle fag
- har viden om skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning, 4.-10. klasse, herunder teorier inden for flydende læsning og sprogforståelse i læsning
- har viden om literacy-teorier samt viden om genre, tekstlingvistik, syntaks, morfologi og ortografi
- har viden om vejledningsteori og metoder til facilitering af kollegiale læreprocesser
- kan analysere og vurdere elevers skriftsprogsudvikling, herunder vejlede i formativ anvendelse af test- og evalueringsresultater.

Målgruppe

Lærere i grundskolen, som ønsker at kvalificere sig til læsevejlederfunktionen.

Tid

Torsdage kl. 9.00-14.00.


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201631171

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Torsdag d. 6. februar 2020 til Lørdag d. 20. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V