Modul 2: Matematikvanskeligheder hos voksne

Beskrivelse

På modulet arbejdes der med voksnes regnemetoder og strategianvendelser til løsning af matematiske problemstillinger og sproglige og kommunikative dimensioners betydning for matematiklæring. På modulet er der fokus på viden om forskellige former for matematikvanskeligheder hos voksne og kortlægning af disse gennem inddragelse af relevante evalueringsformer med henblik på at kunne differentiere matematikundervisningen.

Læringsmål

Den studerende
- kan planlægge, gennemføre og evaluere differentieret matematikundervisning til voksne med matematikvanskeligheder inden for stofområderne Størrelser og tal, Form og dimension, Mønstre og relationer samt Data og chance
- kan med basis i teori og viden om matematikvanskeligheder iværksætte undervisningsaktiviteter, der tilgodeser forskellige læringsudfordringer og -strategier i matematik, herunder med inddragelse af kompenserende it-værktøjer og digitale læremidler
- kan udvikle undervisningsaktiviteter med brug af relevante data, medier og aktiviteter inden for matematikkens hovedområder
- kan indgå i samarbejde med andre fagpersoner om tilrettelæggelse af matematikundervisning for voksne med matematikvanskeligheder og om udvikling af matematikundervisningspraksis
- har viden om karakteren af forskellige former for matematikvanskeligheder
- kan inddrage viden om voksnes forskellige tankegange og strategianvendelser i løsning af
matematiske problemstillinger
- kan inddrage relevante sproglige og kommunikative dimensioners betydning for matematiklæring.
- kan kortlægge matematikvanskeligheder hos voksne med inddragelse af relevante afdækningsmetoder og evalueringsformer.

Målgruppe

Målgruppen er matematikundervisere af unge og voksne i målgruppen for FVU-matematik.

Tid

Tirsdage kl. 9.00-14.00.

Praktiske oplysninger

Nummer: 

211640221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280<br />

Dato:

Tirsdag d. 2. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København