Modul 12: FVU-start

Beskrivelse

FVU-matematiklærer, FVU-læselærer, Ordblindelærer, Læsevejleder for ungdomsuddannelserne, FVU-engelsklærer, FVU-digitallærer og FVU-startlærer er særligt sammensatte uddannelser, som består af moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse i "Undervisning og vejledning for unge og voksne". Hvis du vil arbejde med ét af de nævnte områder, skal du derfor vælge den korrekte modulsammensætning for at opnå de rette kompetencer.

Uddannelsen til FVU-startlærer henvender sig til studerende, der allerede har en uddannelse som underviser i dansk som andetsprog og FVU-læselærer.

Uddannelsesforløbet, som således er et overbygningsforløb, består af:

· Modul 12: FVU-start

Studerende med ønske om supplerende opdatering inden for andetsprogspædagogik kan tage tillægsmodulet:

· Modul 13: Andetsprogspædagogik

Til uddannelsen hører desuden suppleringsmodulet:

· Modul 7: Læse- og skriveteknologi

Læringsmål

Den studerende
- kan planlægge, gennemføre og evaluere FVU-start for den enkelte deltager og kursistgruppe
- kan bidrage til at udvikle praksis i FVU-start ud fra sproglige, pædagogiske og didaktiske refleksioner
- kan indgå i samarbejde med kolleger og øvrige interne og eksterne samarbejdspartnere om FVU-start
- har viden om lov- og vejledningsgrundlaget for FVU- start, herunder optagelsesprocedurer og forskellige tilrettelæggelsesformer
- har forskningsbaseret og teoretisk viden om flersprogethed og andetsprogstilegnelse
- kan reflektere over sammenhængen mellem didaktik, pædagogik og sprogteori
- kan afdække sproglige forudsætninger, færdigheder og undervisningsbehov med henblik på kvalificeret visitering
- kan træffe, begrunde og vurdere pædagogiske og didaktiske valg i relation til FVU-start
- kan begrunde valg af samt inddrage, tilpasse og udvikle læremidler og tekster

Målgruppe

Undervisere af unge og voksne i målgruppen for FVU start, fx undervisere på VUC og sprogcentre eller i oplysningsforbund og Kriminalforsorgen.

Tid

Mandage kl. 9.00-14.00.

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203686221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Mandag d. 7. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

København