Modul 10: Grundlæggende digitale færdigheder

Beskrivelse

Faget FVU-digital udbydes som et virksomhedsrettet FVU-fag, der retter sig mod voksne der har behov for at styrke deres basale digitale færdigheder i forbindelse med deres jobfunktion.
Som underviser på FVU-digital skal du således
- have teoretisk og praktisk viden om digitale teknologier og deres anvendelsesmuligheder i arbejds- og fritidslivet
- have kendskab til persondatalovgivning, datasikkerhed og indsigt i digital dannelse og webetik
- kunne afdække, analysere og vurdere digitale forudsætninger og færdigheder i forhold til deltagernes job og hverdagsbehov
- kunne eksperimentere med og begrunde valg af digitale teknologier
- kunne anvende teoretiske, faglige og digitale teknologiske begreber og koble dem til hverdagssprog

På modulet får du derfor kompetencer til at håndtere digitale programmer og styresystemer. Du får redskaber til at vurdere og formidle problemstillinger om digitale teknologier og du lærer at håndtere, organisere og strukturere data og datakommunikation.

Uddannelsen til FVU-digitallærer består af to obligatoriske moduler, og vi anbefaler, at du tager modulerne i denne rækkefølge:
- Modul 10: Grundlæggende digitale færdigheder
- Modul 11: FVU-undervisning i digitale færdigheder for voksne.

Læringsmål

Den studerende
- kan afdække, herunder analysere og vurdere, digitale forudsætninger og færdigheder i forhold til deltagernes job og hverdagsbehov
- kan eksperimentere med - og begrunde valg af digitale teknologier herunder kompenserende IT-værktøjer
- kan anvende teoretiske, faglige og digitale teknologiske begreber og koble dem til et hverdagssprog
- har teoretisk og praktisk viden om digitale teknologier og deres anvendelsesmuligheder i arbejds- og fritidslivet
- har viden om persondatalovgivning og datasikkerhed samt indsigt i digital dannelse og webetik
- kan håndtere digitale programmer, styresystemer og former for hard- og software
- kan vurdere og formidle problem- stillinger om digitale teknologier i forhold til en praksiskontekst
- kan håndtere, organisere og strukturere data og datakommunikation

Målgruppe

Modulet retter sig mod dig, der ønsker at uddanne dig til FVU-digitallærer.

Tid

Tirsdage - tidspunkt annonceres senere

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203684221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Tirsdag d. 1. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

København