Modul 1: Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse

Beskrivelse

Modulet er det første på PD Læsevejledning i grundskolen og til funktionen som ordblindelærer i grundskolen. Det fungerer som en generel indføring i teori om læsning og skrivning. Undervisningen giver dig mulighed for at udvikle kompetencer til at analysere, reflektere over og vurdere problemstillinger inden for skriftsprogstilegnelse og -undervisning i 0.-3. klasse samt til at formidle indsigt om elevers skriftsprogsudvikling til relevante målgrupper.
Modulet afsluttes med en skriftlig opgave og er normeret til 10 ECTS-point. Det betyder, at man må forvente en arbejdsindsats inklusive eksamen svarende til 270 timer.

Læringsmål

Den studerende
- kan vejlede i tilrettelæggelse og gennemførelse af differentieret skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse,
- kan formidle og kommunikere viden om skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse til relevante målgrupper
- kan analysere, reflektere over og vurdere problemstillinger inden for læseproces, skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse på baggrund af indsigt i skriftsprogsudvikling
- har viden om dansk sproglære, herunder fonetik, ortografi, morfologi, syntaks og semantik, og kan anvende denne viden analytisk og didaktisk i forhold til skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning
- har viden om forudsætninger for afkodning og sprogforståelse i læsning
- kan analysere og vurdere elevers skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsudvikling, herunder vejlede i formativ anvendelse af test- og evalueringsresultater

Målgruppe

Lærere i grundskolen, som ønsker at kvalificere sig til læsevejlederfunktionen eller til ordblindelærer i grundskolen, samt dansklærere og børnehaveklasselærere, der ønsker at opkvalificere deres viden om læse- og skriveudvikling i indskolingen.

Tid

Tirsdage kl. 9.00-14.00.


Praktiske oplysninger

Nummer: 

211630221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280<br />

Dato:

Tirsdag d. 2. februar 2021 til Tirsdag d. 29. juni 2021

Adresse:

København