Modul 1: Funktionelle matematikfærdigheder og -forståelser hos voksne

Beskrivelse

På modulet arbejdes der praktisk og reflekteres fagdidaktisk over forskellige undervisningsaktiviteter i stofområderne. It og digitale hjælpemidler indgår i arbejdet. På modulet er der fokus på voksnes læreprocesser, forskellige evalueringsmetoder, kvalitet og relevans af forskellige læremidler og de formelle rammer for FVU-matematik.

Læringsmål

Den studerende
- kan udføre egne undersøgelser af voksnes funktionelle matematikfærdigheder og -forståelser på arbejdspladser og i hverdagssammenhænge
- kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningsaktiviteter, der understøtter udviklingen af matematiske kompetencer i arbejdet med stofområderne: Størrelser og tal, Form og dimension, Mønstre og relationer samt Data og chance
- kan indgå i samarbejde med andre fagpersoner om tilrettelæggelse af matematikundervisning i forskellige kontekster og om udvikling af praksis inden for FVU i matematik
- kan diskutere og formidle begrundelser for forberedende voksenuddannelse (FVU) i matematik
- har indsigt i forskellige matematikforståelser og tilgange til matematikundervisning
- har viden om relevante, gældende bestemmelser og rammer for voksenundervisning med matematik
- kan reflektere didaktisk over samspillet mellem læringsforudsætninger, rammesætning af undervisningen, valg af indhold og læreprocesser samt forskellige evalueringsmåder
- kan vurdere kvaliteten og relevansen af læremidler til brug i voksenundervisning i matematik, herunder med et perspektiv på forskellige målgrupper og læringsforudsætninger
- kan anvende it og regnetekniske hjælpeværktøjer i arbejdet med grundlæggende matematiske begreber, færdigheder og forståelser.

Målgruppe

Målgruppen er undervisere og andre, der ønsker at arbejde med at udvikle af unge og voksnes funktionelle matematikfærdigheder og -forståelser.

Tid

Tirsdage kl. 9.00-14.00

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203639221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Tirsdag d. 1. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

København