Modtageklassedidaktik - dansk som andetsprog for nyankomne elever på skolen

Beskrivelse

Det kræver en specialiseret viden inden for dansk som andetsprog og en stor pædagogisk værkstøjskasse at undervise i modtagelsesklasse, fordi elevgruppen er kendetegnet ved stor diversitet, og der ofte går børn med traumer.
I en god modtagelsesklasseundervisning er der fokus på struktur, differentiering, relationer og en andetsprogsdidaktik, hvor eleverne har mulighed for at bruge sproget i meningsfulde sammenhænge.

Indhold:
- Læreren som sproglig rollemodel
- Den sprogudviklende samtale i klassen
- Elevernes ordforrådsudvikling
- Undervisningsdifferentiering
- Relationsarbejde og fællesskaber
- Undervisning af børn med traumer
- Elevernes flersprogethed som ressource for læring

Målet er, at deltagerne:
- kan planlægge og gennemføre undervisning for modtagelsesklasseelever, der sikrer læring og trivsel.
- kan udvikle egen praksis i modtagelsesklassen.

Kurset er praksisnært, og det vil foregå som en vekselvirkning mellem oplæg, diskussioner og arbejde med egne undervisningsplanlægning. Mellem kursusgangene er der mulighed for at afprøve metoder i egen undervisning.

Målgruppe

Lærere og pædagoger, der underviser flersprogede elever i modtagelsesklasser.

Undervisere

Helene Thise Türkmen, adjunkt, cand.mag.
Ulla Kofoed, lektor, cand.pæd.
Charlotte Bie, lektor, cand.mag.

Tid

11.01.2017 kl. 08.45-14.45
18.01.2017 kl. 08.45-14.45
25.01.2017 kl. 08.45-14.45
01.02.2017 kl. 08.45-14.45
08.02.2017 kl. 08.45-14.45

Varighed

30 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

172301

Pris: 

7.050 kr.

Dato:

Onsdag d. 11. januar 2017 til Onsdag d. 8. februar 2017

Adresse:

UCC, Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V