Modtagelsesdidaktik - undervisning af nyankomne elever

Beskrivelse

Kursusnummer: VU 192301

På dette kursus får du faglighed og redskaber til en effektiv og engagerende undervisning for nyankomne elever, hvad enten de går i modtagelsestilbud eller er placeret i almenundervisningen.
Der er på kurset fokus på kortlægning og inddragelse af elevens ressourcer og en tydelig andetsprogsdidaktik, hvor eleverne har mulighed for at udvikle og bruge alle deres sprog.
I en god modtagelsesundervisning er der fokus på struktur, differentiering, relationer og en andetsprogsdidaktik, hvor eleverne har mulighed for at udvikle og bruge sproget i meningsfulde sammenhænge.

Kursets indhold:
- Elevernes flersprogethed som ressource for læring
- Læreren som sproglig rollemodel
- Den sprogudviklende samtale i klassen
- Elevernes ordforrådsudvikling
- Undervisningsdifferentiering
- Relationsarbejde og fællesskaber
- Undervisning af børn med flygtningebaggrund

Kurset er praksisnært, og inddrager deltagernes egne praksiserfaringer. Mellem kursusgangene lægges op til at afprøve metoder i egen undervisning.
Kurset foregår som en vekselvirkning mellem oplæg, diskussioner og arbejde med egne undervisningsplanlægning.

Mål:
At deltagerne
- kan planlægge og gennemføre undervisning for nyankomne elever der sikrer læring og trivsel
- kan udvikle egen praksis i modtagelsestilbuddet og almenundervisning med nyankomne elever.

Målgruppe

Lærere og pædagoger, der underviser flersprogede elever.

Undervisere

Helene Thise, lektor, cand.mag.
Mette Ginman, lektor, cand.phil.
Charlotte Bie, lektor, cand.mag.

Tid

09.01.19 kl. 9.00-15.00
16.01.19 kl. 9.00-15.00
23.01.19 kl. 9.00-15.00
30.01.19 kl. 9.00-15.00
06.02.19 kl. 9.00-15.00

Varighed

30 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

192301

ECTS-point: 

1,10 ECTS-point

Pris: 

7.645 kr.

Dato:

Onsdag d. 9. januar 2019 til Onsdag d. 6. februar 2019

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V