Modtagedidaktik - sprogudviklende basisundervisning af nye lærere med dansk som andetsprog

Beskrivelse

Hvordan kan vi blive endnu bedre til at modtage nyankomne børn, unge og voksne i både almenklasser og modtagetilbud? Hvordan understøtter vi andetsprogsudvikling og læring? Vi arbejder med didaktiske og pædagogiske tilgange på baggrund af teoretisk viden om flersprogethed, andetsprogsudvikling og andetsprogspædagogik.

Læringsmål

Den studerende
- kan planlægge, gennemføre og evaluere sprogudviklende basisundervisning med afsæt i viden
om flersprogethed, andetsprogstilegnelse og andetsprogspædagogik
- kan afdække flersprogede børn, unge og voksnes faglige og sproglige kompetencer med henblik
på at stilladsere læreprocesser
- kan inddrage flersprogethed som ressource i læringen og inddrage hjemmet som støtte for
skolegang og læring
- kan reflektere over egen praksis på baggrund af faglig viden om flersprogethed,
andetsprogstilegnelse og andetsprogspædagogik, med henblik på udvikling af modtagedidaktik
og -pædagogik
- kan samarbejde med kolleger, ledelse og andre relevante partnere i forhold til sammenhæng
mellem basisundervisning og fagundervisning og overgang mellem modtagelsestilbud og
almenundervisningen og/eller videre uddannelsesforløb
- kan tilrettelægge en struktureret og tryg skolehverdag på baggrund af indsigt i særlige
læringsbetingelser for nyankomne, herunder traumatisering.

Målgruppe

Lærere, pædagoger, DSA-vejledere, konsulenter og andre, der arbejder med nyankomne børn, unge og voksne.

Tid

Tirsdage kl. 09.00-12.30


Praktiske oplysninger

Nummer: 

203756221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Tirsdag d. 1. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

København