Mobbemønstre og magtkampe - Håndtering af mobning i skolen

GRATIS UNDER ABONNEMENT

Indledning
Mobning er en kompleks og vanskelig størrelse, der ikke lader sig løse med simple metoder.
For at kunne forebygge og tackle mobning på måder, der virker, er der behov for både viden om mobning som fænomen og viden om, hvordan mobning bedst kan undgås og håndteres.

Målgruppe
Lærere og pædagoger.

Mål
Viden om mobning og håndtering af mobning i skolen.

Indhold
Kurset vil, med baggrund i den nyeste forskning inden for feltet (bl.a. baseret på forskning fra eXbus), give en introduktion til, hvordan mobning som fænomen kan forstås og tackles.
Hvordan viser mobning sig på synlige og ikke-synlige måder?
Hvad er baggrunden for, at mobning opstår? Hvilke begreber kan bruges til at forstå det komplekse fænomen, som mobning udgøres af?
Udover at give et videnløft om mobbeteorier vil oplægget også fokusere på interventioner. Bl.a. ved at introducere deltagerne til faldgruber og centrale opmærksomhedspunkter for forebyggelse og interventionstiltag - med et særligt fokus rettet mod gruppesamtaler med børn.
Men også med en præsentation af ASK-modellen, som kan bruges til såvel forebyggelse samt håndtering af mobning.

Arrangør
Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Kirsten Lenz.

OBS! Medbring computer eller andet redskab til noter.

 

Kursusdatoer

tir 06/04/2021 - 13:00 til 16:00

| 0 |
Underviser:

Stine Kaplan Jørgensen

Ph.d. og lektor på institut for lærerudd, KP

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato

Tirsdag d. 6. april 2021 kl. 13:00 til 16:00

Antal kursusdage: 

1

Pris: 

895,00 kr.

Kursusnr: 

119420