Støttemuligheder

Målretning af SVU

SVU er målrettet dig, som ikke har en videregående uddannelse eller dig, som har en kort videregående uddannelse eller en forældet uddannelse.

Du kan ikke få SVU, hvis du har afsluttet en mellemlang videregående uddannelse eller en lang videregående uddannelse. Det er dog fortsat muligt for personer med en forældet mellemlang eller lang videregående uddannelse at få SVU til videregående uddannelse.

Læs yderligere på svu.dk eller kontakt SVU administrationen på Campus Carlsberg. Lokale K3.09
Træffetider er mandag, onsdag og fredag fra kl. 9-11.30, tirsdag kl. 12.30 – 14.30, torsdag lukket.

Tlf. 4189 7178 Mail: SVU-kp@kp.dk