Meritlæreruddannelsens opbygning

Meritlæreruddannelsen er opbygget af en række moduler på hver 10 ECTS-point.
Du skal i alt læse 150 ECTS-point, som fordeler sig med 50 ECTS-point til fagområderne pædagogik og lærerfaglighed og praktik og 100 ECTS-point til undervisningsfag.

Vi anbefaler denne tilrettelæggelse:
3 undervisningsfag (100 ECTS-point)
Vi anbefaler, at du vælger dansk (1.-6. eller 4.-10. klassetrin) eller matematik (1.-6. eller 4.-10. klassetrin) som et af dine undervisningsfag.
Pædagogik og lærerfaglighed (40 ECTS-point)
Fagområdet består af disse fire moduler:
PL 1: Almen undervisningskompetence
PL 2: Elevens læring og udvikling
PL 3: Specialpædagogik
PL 4: Undervisning af tosprogede elever

Praktik (10 ECTS-point)
1 praktikperiode på 5-6 uger. Praktikniveau III. Der er mødepligt til praktik.

Fleksibel tilrettelæggelse

Uddannelsen til meritlærer tilrettelægges efter individuelle studieplaner. Maks 1 år kan tilrettelægges som fuldtidsstudium. 150 ECTS-point svarer til 2½ årsværk.

Uddannelsen kan tilrettelægges fleksibelt, således at du kan læse både på daghold, hvor undervisningen ligger i dagtimerne kl. 8-17.15, på netbaseret uddannelse og på aftenhold, hvor undervisningen ligge kl. 17-21 en dag ugentligt.

Læs mere om den netbaserede uddannelse.

Toning af meritlæreruddannelsen

Bemærk, at du har mulighed for at tone din uddannelse, således at du opnår særlig kompetence inden for specialpædagogik eller teknologi.
Læs mere om toningsmulighederne her.

Mikkel er skoleleder og meritlærer