Ansøgningsskema til meritlæreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole

Vi vil forsøge at opfylde dine ønsker, men der kan være tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre. Undervisningsfag oprettes under forudsætning af, at der er et tilstrækkeligt antal tilmeldte. Du vil med optagelsesbrevet modtage et tilbud med studieplan for dit første semester.

Vi modtager fortsat ansøgninger til meritlæreruddannelsen. Men når der søges efter ansøgningsfristen (1. november 2019), kommer ansøgningen kun i betragtning, såfremt der er ledige pladser, når alle rettidige ansøgninger er behandlet. Svar på ansøgning må påregnes medio januar..

Dokumenter

Merit på meritlæreruddannelsen

Adgang til meritlæreruddannelsen