Ansøgning til meritlæreruddannelsen

For at blive optaget på meritlæreruddannelsen, skal du først udfylde en ansøgningsformular.

Hos Københavns Professionshøjskole kan du læse meritlæreruddannelse på Campus Carlsberg, på Uddannelsesstation Helsingør eller på Læreruddannelsen Bornholm.

Undervisningen afvikles på daghold kl. 8-17.15, aftenhold kl. 17-21 eller netbaseret.

Ansøgningen til meritlæreruddannelsen foregår digitalt.
Frist for ansøgning til vores vinteroptag med studiestart januar 2020 er 1. november 2019.
Vi modtager dog ansøgninger efter fristens udløb. Når der søges efter ansøgningsfristen, kommer ansøgningen kun i betragtning, såfremt der er ledige pladser, når alle rettidige ansøgninger er behandlet. Svar på ansøgning må påregnes medio januar.

På ansøgningsformularen skal du angive, om du ønsker at følge uddannelsen på daghold, aftenhold eller netbaseret.

Læs mere om den netbaserede uddannelse, hvor du kan læse nogle af dine fag.

Udbud i forårssemesteret 2020

Undervisningsfag på aftenhold:
Tirsdag kl. 17-21: Dansk (4.-10. klassetrin) og matematik (4.-10. klassetrin)
Onsdag kl. 17-21: Musik, Håndværk og design (få pladser)
Torsdag kl. 17-21: Engelsk

Pædagogik og lærerfaglighed på aftenhold:
Mandag kl. 17-21: Almen undervisningskompetence (PL1), Undervisning af tosprogede elever (PL4)

Undervisningsfag på daghold:
Dansk (1.-6. klassetrin), dansk (4.-10. klassetrin), matematik (1.-6. klassetrin), matematik (4.-10. klassetrin)

Pædagogik og lærerfaglighed på daghold:
PLa (Elevens læring og udvikling), PL3 (Specialpædagogik), PL4 (Undervisning af tosprogede elever)

Pædagogik og lærerfaglighed på nethold:
PLa (Elevens læring og udvikling), PL4 (Undervisning af tosprogede elever)
De fysiske indkald på den netbaserede læreruddannelse ligger fredage og lørdage i uge 5, 10, 14 og 18.
Synkron online undervisning er placeret ca. hver 3. uge pr. modul, enten mandage, tirsdage, onsdage eller torsdage kl. 18-21

Udbudte fag/moduler oprettes ved tilstrækkeligt antal deltagere. Hvis et fag overtegnes, kan du komme på venteliste.

Bemærk, at der er adgangskrav til undervisningsfagene i meritlæreruddannelsen.

Hvis du ønsker at søge merit for et fag, skal du gøre det i forbindelse med din ansøgning. Vær opmærksom på, at fagene i læreruddannelsen integrerer fag og fagdidaktik. Du kan således have et højt fagligt niveau i et fag men mangle viden om undervisning i faget. Dette har betydning for meritnævnets vurdering.
Du kan læse fagenes modulbeskrivelser og beskrivelse af fagenes kompetencemålsprøver i studieordningen.

Adgang til meritlæreruddannelsen

Søg merit på meritlæreruddannelsen

Campus Carlsberg set fra Bryggeritorvet

Campus Carlsberg

En række af Københavns Professionshøjskoles uddannelser i Københavnsområdet bor sammen i en stor campus i det nye bykvarter Carlsberg Byen i København.