Mentorskaber og mentorordninger

Beskrivelse

Valgmodul 8

Læringsmål

Viden:
- Skal have indsigt i teorier om eksklusion og inklusion i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet set i lyset af globaliseringen
- Skal have teoretisk og metodisk viden om og forståelse for, hvornår og hvordan en mentorordning kan bidrage til udsatte gruppers valg og gennemførelse af uddannelse og beskæftigelse
- Skal have viden og forståelse for roller, relationer og positioner i mentorskabet

Færdigheder:
- Skal kunne vurdere specielle behov for støtte, udvikling og læring og tilbyde en indsats tilpasset behovet
- Skal kunne formidle viden til og samarbejde med netværk og andre aktører omkring den enkelte, der indgår i en mentorordning

Kompetencer:
- Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger i relation til varetagelse af mentorskabet og udviklingen af mentorordninger
- Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og bidrage til opbygning af en fælles forståelse af mentorskabets opgaver og etik
- Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring med henblik på at styrke og videreudvikle personlige og faglige kompetencer i forhold til varetagelse af rollen som mentor

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der varetager, eller som på baggrund af hidtidige, relevante erhvervserfaringer, ønsker at varetage uddannelses- og erhvervsvejledningsfunktioner, eksempelvis i Ungdommens Uddannelsesvejledning, Studievalgscentre, i uddannelsessektoren, i offentlige og private virksomheder, i fagbevægelsen, i A-kasser, i jobcentre, inden for folkeoplysning, i arbejdsmarkedsforanstaltninger, i kommuner, forsvaret og kriminalforsorgen.

Tid

Torsdage kl. 10.00-14.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

202920171

ECTS-point: 

5 ECTS-point

Pris: 

7.280 kr.

Dato:

Torsdag d. 16. april 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V