Mediepædagogik og -didaktik

Beskrivelse

Modulet tager afsæt i en bred medie- og teknologiforståelse, hvor medier og teknologier både understøtter pædagogisk praksis som værktøjer, men også betragtes som kulturfænomener, der på forskellig vis stimulerer læringsmønstre, interaktionsformer og grundlæggende udfordrer pædagogisk praksis og didaktisk design. Vi undersøger hvorledes medier indgår i børns og unges hverdagsliv, og hvorledes arbejdet om og med medier kan udvikles og tilrettelægges som lære- og designprocesser, der rummer såvel formel som uformel læring? Modulet har fokus på hvorledes mediepædagogik og -didaktik kan udvikles og håndteres i pædagogisk praksis, og på hvordan vi igangsætter kreative og innovative læreprocesser med et dannelses-, kompetence- og læringsperspektiv.

Læringsmål

Den studerende
- kan indgå i samarbejde og udvikling om mediepædagogiske og -didaktiske processer i et organisationsperspektiv
- kan igangsætte og evaluere mediepædagogiske og -didaktiske læreprocesser, der fremmer kreative og innovative kompetencer i en medialiseret kultur
- kan påtage sig ansvar for at omsætte aktuel forskning inden for det mediepædagogiske og -didaktiske område med henblik på udvikling af fagene
- har viden om mediepædagogik som overbegreb i relation til medier, kultur og læring
- kan reflektere over mediers betydning i et dannelses-, kompetence- og læringsperspektiv
- har indsigt i teorier om læring og udvikling af kollaborative læringsmiljøer med digitale læringsressourcer
- kan forstå samspillet mellem medier, fag og læring, og håndtere vejledning i relation hertil
- har indsigt i digitale fænomener som fx kodning og databearbejdning som kommunikation og udtryksmiddel i læringskontekster
- mestrer metoder til digital produktion og design af læringsmiljøer der fremmer kreative og innovative kompetencer
- anvender varierede mediepædagogiske og -didaktiske metoder med henblik på udvikling af det mediepædagogiske- og didaktiske felt i egen organisation.

Målgruppe

Læringsvejledere, lærere, pædagoger, konsulenter og andre med interesse for mediepædagogik og -didaktik.

Tid

Tirsdage kl. 09.00-13.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

203750221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Tirsdag d. 1. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

Tagensvej 18
2200 København N