Maddannelse, måltider og sundhed i pædagogik og didaktik (TRIN 2)

Beskrivelse

Et 3-dages kursus, hvor du opnår praksisnær viden om og færdigheder i at anvende og implementere maddannelse, måltider og sundhed i forbindelse med realiseringen af styrkede pædagogiske læreplan, herunder fokus på samarbejde med kolleger, forældre og lokalmiljø samt udarbejdelse af pædagogiske handleplaner om maddannelse, måltider og sundhed.

Indholdet på de tre kursusdage er:
Kursusdag 1: Maddannelse, måltider og sundhed i relation til den styrkede pædagogiske læreplan
Her får du viden og færdigheder til at kunne tage en aktiv rolle i planlægning, gennemførelse, dokumentation og evaluering af større og mindre tiltag og forløb i lyset af den styrkede pædagogiske læreplan i forhold til maddannelse, måltider og sundhed i din institution.

Kursusdag 2: Maddannelse, måltider og sundhed i samarbejde med madprofessionelle, forældre, grundskole og lokale miljøer
Her er der fokus på forløbstilrettelæggelsen i samarbejde med kolleger, børn, forældre og det omgivende samfund (fx lokale foreninger, fødevarevirksomheder og skolehaver) og fokus på at udvikle maddannelse, måltider og sundhed i overgangen mellem dagtilbud og skole

Kursusdag 3: Handleplaner og visioner for maddannelse, måltider og sundhed i dagtilbud
Her får du viden og færdigheder til at arbejde med den professionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige forankring af arbejdet med maddannelse, måltider og sundhed i din institution.

Målgruppe

Kurset henvender sig til pædagogisk personale og madprofessionelle i dagtilbud, der ønsker at medvirke til, at maddannelse, måltider og sundhed spiller en central rolle i realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan. Det forventes, at du har viden om den styrkede pædagogiske læreplan og forudsætninger svarende til deltagelse i Trin 1 (basiskursus) om maddannelse, måltider og sundhed i din institution

Undervisere

Bente Nissen Lundsgaard, master i sundhedspædagogik og sundhedsfremme

Tid

Mandag 20.04.20 kl. 9.00-15.00
Torsdag 07.05.20 kl. 9.00-15.00
Torsdag 04.06.20 kl. 9.00-15.00

Varighed

18 timer
Kl. 9.00-15.00 alle dage

Praktiske oplysninger

Nummer: 

201417007

ECTS-point: 

0,66 ECTS point

Pris: 

3.900 kr. inkl. moms samt fuld forplejning

Dato:

Mandag d. 20. april 2020 til Torsdag d. 4. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3