Maddannelse i praksis -Trin 1

Beskrivelse

Formålet med kurset er, at du opnår kompetencer til at styrke din skoles praksis i arbejdet med maddannelse.

Indhold:
Maddannelse er et nyt begreb, der i den offentlige debat er blevet nævnt som et vigtigt indsatsområde i skolen og i samfundet. På dette kursus sætter vi maddannelse, måltider og sundhed til debat med ny viden og en række nyudviklede inspirationsmaterialer, der giver dig kompetencer til at se nye muligheder for at arbejde med mad som et dannelsesprojekt på en måde, der både kan styrke læring, elevinvolvering og praksisfaglighed.

Dette opnås ved, at du:
- får en grundlæggende teoretisk og praksisorienteret viden om og inspiration til, hvordan mad og måltider kan være en ressource i skolens almene dannelsesprojekt, og hvordan det kan knyttes an til forskellige temaer, der kan arbejdes med i en lang række af skolens fag og aktiviteter.
- får kendskab til forskellige metoder til, hvordan elever gennem mad og måltider kan styrke deres kritiske stillingtagen, handlekompetencer, lyst, mod, vilje og evner til at træffe velovervejede valg, her og nu ¿ og i fremtiden både i og uden for skolen.
- får inspiration og sparring på konkrete udfordringer eller udviklingsområder, som du medbringer på kurset.
- får faglige inspirationsoplæg og introduktion til en række nyudviklede inspirationsmaterialer, der tilsammen giver dig konkrete redskaber til nye måder at arbejde med elevernes maddannelse, måltider og sundhed.

Bogen ¿Maddannelse, 2016 af Helle Brønnum Carlsen bedes anskaffet til kurset.

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere og pædagogisk personale, der ønsker at sætte maddannelse, måltider og sundhed på dagsordenen i grundskolen på alle klassetrin. Målgruppen er derfor såvel lærere, der underviser i madkundskab, lærere, der underviser i Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab samt pædagogisk personale i f.eks. skole og skolefritidsordning.

Undervisere

Helle Brønnum Carlsen, lektor, ph.d i mad og æstetik

Tid

26.08.2020, kl. 9.00-15.00

Varighed

6 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203217131

ECTS-point: 

0,22 ECTS-point

Pris: 

1.300 kr. + moms

Dato:

Onsdag d. 26. august 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V