Logopædiske indsatser til børn med pragmatiske sprogvanskeligheder

Beskrivelse

Børn med pragmatiske sprogvanskeligheder har svært ved at anvende sproget på den forventede måde. Børnene kan have svært ved noget så basalt som turtagning, men de kan også have problemer med relativt sent tilegnede færdigheder som at strukturere en beretning eller forstå billedsprog.
Pragmatiske sprogvanskeligheder kan opstå af en række forskellige årsager, fx i forbindelse med sprogforståelsesvanskeligheder eller børnepsykiatriske problematikker som autisme og ADHD.
Fokus vil være på børn, der kan forventes at indgå i struktureret og målrettet intervention.

Kompetencemål:
Kursisterne opnår kompetencer i at
- identificere, analysere og beskrive pragmatiske sprogvanskeligheder og deres mulige årsager
- planlægge relevante, evidensbaserede logopædiske indsatser målrettet barnets særlige udfordringer
- udarbejde konkrete materialer og øvelser til intervention

Indhold:
- Pragmatisk sprogudvikling
- Pragmatiske sprogvanskeligheder og deres sammenhæng med andre vanskeligheder
- Udredning af pragmatiske sprogvanskeligheder
- Evidensbaseret praksis og forskningsbaserede interventioner over for pragmatiske sprogvanskeligheder samt konkrete interventionsaktiviteter

Undervisningsform:
Kurset består af en vekslen mellem faglige oplæg, refleksioner og øvelser. Konkret casemateriale (også gerne kursisternes egne eksempler) vil i vidt omfang blive inddraget.

Kursisterne må forvente at skulle forberede sig kursusdagene fx i form af afprøvninger i praksis og læsning af primært engelsksproget faglitteratur.

Målgruppe

Uddannede (audio)logopæder og talehørelærere, der arbejder som logopæd med børn på 0-18-årsområdet. Kurset er ikke for studerende.

Undervisere

Rikke Vang Christensen, lektor, Københavns Universitet
Helle Hallenberg Hansen, adjunkt, Københavns Professionshøjskole

Tid

03.09.18 kl. 9.00-15.00
14.09.18 kl. 9.00-15.00
24.10.18 kl. 9.00-15.00
30.11.18 kl. 9.00-15.00

Praktiske oplysninger

Nummer: 

182011

Pris: 

6.360 kr. + moms

Dato:

Mandag d. 3. september 2018 til Fredag d. 30. november 2018

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3