Ledelse og medarbejdere

Beskrivelse

Vi modtager også tilmelder efter vores tilmeldingsfrist den 1. december 2016. Står modulet på vores hjemmeside er der fortsat ledige pladser. Du kan tilmelde dig på www.ucc.dk.

Ledelse og medarbejdere er et grundmodul, der ligger i forlængelse af modulet Det personlige lederskab. Modulet er i to dele; "Den professionelle relation" og "Lærings- og kompetenceudvikling".
Formålet med modulet er at skærpe din opmærksomhed omkring og forståelse af det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere, og mellem medarbejdere indbyrdes, som skabt af og som medskabende for organisatoriske processer og udviklingsmuligheder i egen organisation. Du arbejder derfor på et samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag med forskellige ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på forholdet mellem ledelse og medarbejdere og medarbejderne i mellem. Hensigten er hermed, at du tilegner dig kompetencer til at forstå og forholde dig reflekterende til, hvordan forskellige ledelsesmæssige forståelser, og håndteringer af organisationens menneskelige ressourcer, skaber vilkår og muligheder for individuel og organisatorisk læring og kompetenceudvikling i egen organisation.

Læringsmål

Læringsmålene for modulerne fremgår af studieordningen.

Indhold

- Der fokuseres på forskellige ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på begreber om ledelse, selvledelse og medledelse, og deres betydning i de dynamiske relationer mellem ledelse og medarbejdere, og medarbejdere indbyrdes.
- Der arbejdes med forskellige begreber om læring, dannelse og kompetenceudvikling, og fokuseres på deres betydning for forståelsen af udviklingen af menneskelige ressourcer i de dynamiske relationer mellem ledelse og medarbejdere, og medarbejdere indbyrdes.
- Der fokuseres på at udvikle de studerendes kompetencer til at forstå, reflektere og handle strategisk ift. hvordan disse ovenfor nævnte begreber konkret tillægges betydning i fortællinger og fortolkninger om dannelse, læring og kompetenceudvikling, samt personaleledelse og -udvikling i de studerendes egen organisation, og på hvordan begreberne kan anvendes som ledelses- og styringsredskaber.
- Der fokuseres på forskellige ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på hvordan magt, konflikter og forhandling er centrale fokuspunkter for forståelsen af den måde, hvorpå lederens og medarbejderes beslutninger kommunikeres og beslutningsgrundlag synliggøres i de dynamiske relationer mellem ledelse og medarbejdere og medarbejdere indbyrdes.
- Der arbejdes, med udgangspunkt i iagttagelser i de studerendes egne organisationer, med at udvikle de studerendes forståelse af, hvordan kompetencen til at træffe beslutninger vedrørende forholdet mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejderne indbyrdes er knyttet til kompetencen til at orientere sig og vælge i det organisatoriske krydspres mellem forskellige beslutningsmuligheder og deres meningstilskrivninger.

Hele indholdet af modulerne fremgår af studieordningen.

Målgruppe

Hos Ledelse og organisation er Diplomuddannelsen i ledelse målrettet både nuværende og kommende ledere - såvel med som uden personaleansvar. Her får du mulighed for at udbygge dine kompetencer til at varetage forskellige ledelsesopgaver, hvor vi i høj grad vægter at sætte dine praksiserfaringer i spil med relevant ledelsesteori.

Tid

Start mandag den 23. januar 2017 kl. 09.00-14.30

Undervisningsdatoer: 23.01, 30.01, 20.02, 06.03, 03.04, 24.04, 08.05, 15.05.2017

Studiegruppedatoer: 06.02, 27.02, 01.05, 22.05.2017

Underviser Lene Maltzahn og Søren Vang


Praktiske oplysninger

Nummer: 

173621

Pris: 

12.400 kr.

Dato:

Mandag d. 23. januar 2017 til Fredag d. 30. juni 2017

Adresse:

UCC, Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V