Ledelse og filosofi - Valgfag

Beskrivelse

Brug filosofi til at styrke dit personlige lederskab.

Det får du ud af modulet:
På dette valgmodul får du indsigt i, hvordan klassiske og moderne filosofiske teorier kan være et stærkt redskab til at udforske og udvikle dine grundlæggende antagelser om ledelse. Du får styrket dit personlige ledelsesfundament, og du lærer, hvordan du kan sætte filosofien i spil både som ledelsesmæssigt værktøj og som rum for personlig eftertanke.

Det faglige indhold:
Du bliver introduceret til etiske, erkendelsesteoretiske og dialogiske dimensioner af filosofien, som du vil kunne bruge til at undersøge og styrke dit lederskab. Du bliver udfordret på det eksistentielle valg af dig selv som leder, de etikker du baserer dit lederskab på og dine forestillinger om viden. Vi tager udgangspunkt i din egen ledelsesmæssige praksis i refleksion og diskussion i undervisningen.
Modulet har som mål, at du:
- tilegner dig viden om forskellige teorier, begreber og metoder om ledelse og filosofi
- kan reflektere over egen ledelsesfilosofi og den etik, der sættes i spil i organisationen, hvor lederen udøver lederskab
- udvikler praktisk-filosofiske tilgange til ledelses- og organisationsudvikling

Læringsmål

Viden og forståelse

Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:
- Udvalgte teorier og begreber fra den praktiske filosofi med relevans for ledelse og det
ledelsesmæssige rum.
- Udvalgte teorier og begreber fra den teoretiske filosofi med relevans for ledelse og det ledelsesmæssige rum.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at:
- Inddrage relevant filosofisk teori i arbejdet med ledelsesmæssige udfordringer.
- Kunne arbejde med forskellige filosofiske perspektiver på viden og værdi i en ledelsesmæssig
kontekst.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:
- Forholde sig til egen ledelsesmæssige mulighed for inddragelse af filosofiske perspektiver i en
organisatorisk kontekst.

Målgruppe

Valgmodulerne er målrettet både nuværende og kommende ledere. Her får du mulighed for at udbygge dine kompetencer til at varetage forskellige ledelsesopgaver, hvor uddannelsen i høj grad vægter at sætte dine praksiserfaringer i spil med relevant ledelsesteori.

Tid

Start onsdag den 15.01.2020 kl. 9.00-15.00

Undervisning: 15.01, 22.01, 29.01, 05.02.2020

Studiegruppedato: 12.02.2020

Eksamen: 02.03 og 04.03.2020

Underviser Ida Berendsen


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201319171

ECTS-point: 

5 ECTS-point

Pris: 

7.200 kr.

Dato:

Onsdag d. 15. januar 2020 til Onsdag d. 4. marts 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V