Ledelse og coaching - Valgfag

Beskrivelse

På modulet Ledelse og coaching arbejder vi med forskellige perspektiver på coaching, hvor vi udforsker coachrollen og coachrelationen, når ledere coacher egne medarbejdere. Magt i relationer, positioneringer og kontekst vil være centrale begreber i analyser og refleksioner over muligheder og begrænsninger i ledelsesmæssig coaching. Vi arbejder analyserende og reflekterende med konkrete coaching koncepter/metoder? og redskaber, som du kan anvende i egen organisatorisk kontekst.

Vi modtager også tilmeldinger efter vores tilmeldingsfrist den 15. juni 2019. Det betyder at du stadigvæk har mulighed for at tilmelde dig de moduler du finder på vores hjemmeside. Findes modulet på hjemmesiden, er der plads.

Læringsmål

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Udvikle og implementere coachingprocessen i lederskabet samt lede og gennemføre
coachingsamtale på individ- og teamniveau inden for de organisatoriske rammer og kontekst.

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:
- Teorier og metoder inden for ledelsesmæssig coaching og kan reflektere over anvendt praksis hermed.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået praktiske færdigheder til at:
- Kunne coache i egen ledelsespraksis samt initiere coachende processer i egen organisation.

Kompetence
Det er målet, at den studerende kan:
- Inden for eget ledelsesmæssigt rum og kontekst lede og gennemføre coachingsamtaler og processer
- Lede/ udvikle og implementere coachingprocesser inden for det organisatoriske område.

Målgruppe

Valgmodulerne er målrettet både nuværende og kommende ledere. Her får du mulighed for at udbygge dine kompetencer til at varetage forskellige ledelsesopgaver, hvor uddannelsen i høj grad vægter at sætte dine praksiserfaringer i spil med relevant ledelsesteori.

Tid

Start uge 3 2020 kl. 09.00 - 15.00 (startdato og ugedag annonceres senere)

Undervisning: annonceres senere

Studiegruppedag: annonceres senere

Underviser Lene Maltzahn


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201328171

ECTS-point: 

5 ECTS-point

Pris: 

Annonceres senere

Dato:

Mandag d. 13. januar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V