Ledelse af pædagogiske processer

Beskrivelse

På modulet tager vi afsæt i dine konkrete arbejdserfaringer, og du får mulighed for at udvikle din fremtidige praksis på baggrund af ny viden og teoretiske perspektiver som styrker dine kompetence til at:

· organisere, igangsætte, gennemføre og lede pædagogiske processer
· indgå i samarbejde om pædagogiske udviklingsprojekter og evaluere pædagogiske indsatser
· kommunikere, eksplicitere og formidle viden om styringsmæssige aspekter af pædagogisk praksis

Læringsmål

Den studerende
- kan organisere, igangsætte, gennemføre og lede pædagogiske processer
- kan indgå i samarbejde om pædagogiske udviklingsprojekter og evaluere pædagogiske indsatser
- kan kommunikere, eksplicitere og formidle viden om styringsmæssige aspekter af pædagogisk praksis
- har viden om ledelse og organisering af pædagogiske processer herunder viden om magt og etik
- har indsigt i organisationers og institutioners samfundsmæssige placering, funktion og udvikling
- har indsigt i væsentlige perspektiver inden for fornyelse af og forandringer i det pædagogiske arbejde
- kan reflektere over pædagogisk ledelse i forskellige kontekster og praksisområder som fx læringsarenaer, kollegial sparring, vejledning samt konsulent- og ledelsesmæssig praksis
- kan analysere betydningen af organisationers struktur og kultur for det pædagogiske arbejde
- kan vurdere og evaluere ledelse af pædagogiske processer herunder etiske perspektiver

.

Målgruppe

Pædagoger, faglige ledere, konsulenter

Tid

Tirsdage kl. 09.00-13.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

211572221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280<br />

Dato:

Tirsdag d. 2. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København