Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - Campus Nordsjælland

Beskrivelse

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling er det andet obligatoriske grundmodul på Diplomuddannelsen i ledelse og ligger i forlængelse af grundmodulet Det personlige lederskab og forandring. På modulet får du viden til at kunne udvikle og lede professionelle relationer, der understøtter kompetencer, kvalitet og resultater i forhold til din organisations opgaver og behov.

Modulet Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling fokuserer på samfundsmæssige og organisationsspecifikke rammevilkår og ressourcer med betydning for de professionelle relationer i og uden for organisationen. Gennem teorier om magt, motivation, læring og dynamik på gruppe- og individniveau opnår du kompetencer til at gennemfører professionelle samtaler samt lede og understøtte personale- og kompetenceudvikling i forhold til organisationens behov.

Vi modtager også tilmeldinger efter vores tilmeldingsfrist den 15. juni 2019. Det betyder at du stadigvæk har mulighed for at tilmelde dig de moduler du finder på vores hjemmeside. Findes modulet på hjemmesiden, er der plads.

Læringsmål

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

- Samfundsmæssige og organisationsspecifikke rammevilkår og ressourcer med betydning for de professionelle relationer i og uden for organisationen.
- Teorier om magt, motivation, læring og dynamik på gruppe- og individniveau.
- Teorier om og metoder til professionelle samtaler, personale- og kompetenceudvikling.


Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at:

- Identificere, analysere og gøre brug af teorier og metoder til at indgå i professionelle samtaler og relationer med medarbejdere og andre aktører i og uden for organisationen.
- Strukturere og udvikle professionelle relationer og samarbejde i egen organisation ved anvendelse af teknologier, metoder og data.
- Anvende ledelsesinformation og metoder til at understøtte medarbejdernes læring og kompetenceudvikling, både individuelt og i fællesskaber.


Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

- Etablere, udvikle og lede relationer, der understøtter samarbejde, arbejdsmiljø, kvalitet og resultater i forhold til løsning af organisationens opgaver og behov.
- Lede lærings- og udviklingsforløb med henblik på realisering af den ønskede effekt for faglighed og opgaveløsning i organisationen.

Målgruppe

Diplomuddannelsen i ledelse er målrettet nuværende ledere - såvel med som uden personaleansvar. Her får du mulighed for at udbygge dine kompetencer til at varetage forskellige ledelsesopgaver, hvor vi i høj grad vægter at sætte dine praksiserfaringer i spil med relevant ledelsesteori.

Tid

Startdato 23. januar 2020 kl. 09.00 - 15.00

Undervisningsdatoer: 23.01, 30.01, 27.02, 05.03, 19.03, 26.03, 23.04, 30.04.2020

Studiegruppedatoer: 06.02, 02.04.2020

Vejledningsdatoer: 12.03, 14.05.2020

Afleveringsdato: 26.05.2020

Mundtlig eksamen uge 24

Underviser annonceres senere


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201243341

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

13.200 kr.

Dato:

Torsdag d. 23. januar 2020 til Tirsdag d. 26. maj 2020

Adresse:

Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14
3400 Hillerød