Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer - Valgfag

Beskrivelse

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at varetage og gennemføre forandringsprocesser i egen, offentlige og/eller politisk styrede organisation og til at initiere, lede og gennemføre forandringsprocesser med henblik på udvikling og fornyelse.

Der er mulighed for at vælge et eller flere valgmoduler pr. semester. Hvis to valgmoduler foregår samme dag, er det fordi der er fælles undervisning på et eller flere moduler. Fællesundervisningen giver mulighed for at arbejde på tværs af modulerne med sammenfaldende temaer og teorier.

Læringsmål

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Varetage og gennemføre forandringsprocesser i egen, offentlige og/eller politisk styrede organisation og til at initiere, lede og gennemføre forandringsprocesser med henblik på udvikling og fornyelse.

Viden og forståelse
Der er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:
- Teorier og modeller om forandringsledelse i offentlige og/eller politisk styrede organisationer.

Færdigheder
Det er formålet at den studerende har opnået færdigheder til:
- Reflekteret at kunne vurdere teoretiske modeller om foranringsledelse i forhold til problemstilling fra offentlig og/eller politisk styret, organisatoriskpraksis samt begrundelse og udvælge relevant løsningsmodel /-teori hertil.
- At kunne formidle den forandringsledelsesmæssige/udviklingsmæssige problemstilling til medledere, medarbejdere og andre interessenter, herunder borgere og brugere.

Kompetence
Det er målet, at den studerende kan:
-Indgå i det faglige, tværfaglige og tværgående samarbejde om gennemførelse af forandringsproces i egen organisation.

Målgruppe

Valgmodulerne er målrettet både nuværende og kommende ledere. Her får du mulighed for at udbygge dine kompetencer til at varetage forskellige ledelsesopgaver, hvor uddannelsen i høj grad vægter at sætte dine praksiserfaringer i spil med relevant ledelsesteori.

Tid

Start onsdag den 1. april 2020 kl. 9.00-15.00.

Undervisningsdage: 01.04, 08.04, 15.04, 29.04.2020

Studiegruppedage: 22.04.2020

Eksamen: 25., 26. og 27. maj

Underviser Nanna Vaaben


Praktiske oplysninger

Nummer: 

202336171

ECTS-point: 

5 ECTS-point

Pris: 

7.200 kr.

Dato:

Onsdag d. 1. april 2020 til Onsdag d. 27. maj 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V