Læsedage 2020-2021

Beskrivelse

15.09.2020: Dysleksivenlig undervisning i alle fag
v/ Minna Bruun Nørgaard, Adjunkt i videreuddannelsen, KP. Cand.mag. i audiologopædi
Indhold:
Hvordan kan du som lærer støtte dine ordblinde elever i at bruge gode strategier til såvel at tilegne sig viden som at formidle viden til andre.

30.11.2020: Sæt skub på ordene - om undervisning i ordkendskab og ordtilegnelse
v/ Hanne Trebbien Daugaard,
cand.mag. i audiologopædi og ph.d. i læseforskning.
Indhold:
Ordkendskab er en af de helt store bidragsydere til læseforståelse, og ordkendskab er derfor et oplagt sted at sætte ind for at styrke elevernes læseforståelse. Man kan undervise direkte i (udvalgte) ord, og man kan lære eleverne at bruge ordtilegnelsesstrategier, når de læser tekster selvstændigt, og ad den vej styrke deres ordkendskab over tid.

09.03.2021: Alle elever kan lære at skrive - godt!
v/ Charlotte Rytter, tidligere dansklærer og fagkonsulent i Undervisningsministeriet. I dag kursusholder og lærebogsforfatter
Indhold:
Det skal give mening at skrive for eleverne, og det skal være sjovt at være skrivelærer. På kurset inspireres til en skriveundervisning, der sparker stilen til hjørne, sætter genren bagerst i bussen og lader skriveformål og leg med sproget være det styrende.

Målgruppe

Dansklærere, læsevejledere og andre med interesse i dansk, læsning og skrivning

Undervisere

Er angivet under "Beskrivelse"

Tid

15.09.2020 kl. 13.30-16.30
30.11.2020 kl. 13.30-16.30
09.03.2021 kl. 13.30-16.30

Varighed

9 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203217118

ECTS-point: 

0,33 ECTS-point

Pris: 

1.300 kr. + moms for alle 3 dage

Dato:

Tirsdag d. 15. september 2020 til Tirsdag d. 9. marts 2021

Adresse:

KP, Tagensvej 18