Læse- og notatteknik (Campus Nordsjælland)

Beskrivelse

På en akademi- eller diplomuddannelse er der mange siders teori, som skal læses - og forstås. Hvis du ikke er vant til at læse, og da slet ikke tung teoretisk litteratur, kan det virke uoverkommeligt at komme igennem ugens læsestof. På kurset får du hjælp til, hvordan du kan gribe det an, så du ikke drukner i læsningen. Du lærer også at tage notater, så du får mest muligt ud af det, du læser og af undervisningen.

Indhold:
- Læsestrategier - før, under og efter
- Opstille læseformål - udvælge relevant læsemåde
- Lær forskellige læseteknikker (skimme, overblikslæse, dybdelæsning mv.)
- Lær forskellige notatteknikker (skrivning analogt og digitalt)
- Måder at læse på: skærm, papir osv.
- Ordkendskabstilegnelse

Underviser
Søren Cruys-Bagger, lektor

Tid

Fredag den 7. februar 2020 kl. 09:00 - 12:00.

Målgruppe

Studerende på akademiuddannelser og diplomuddannelser på Københavns Professionshøjskole.

Deltagelse i den studiestøttende aktivitet kræver, at der er betalt for deltagerbetaling på et akademi- eller diplommodul i det pågældende semester.

Praktiske oplysninger

Nummer: 

201999342

Pris: 

Gratis, når du er tilmeldt et akademi- eller diplommodul i samme semester.

Dato:

Fredag d. 7. februar 2020

Adresse:

Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14
3400 Hillerød