Læse- og notatteknik - basisniveau (Campus Carlsberg)

Beskrivelse

På en akademi- eller diplomuddannelse er der mange siders teori, som skal læses ¿ og forstås. Hvis du ikke er vant til at læse, og da slet ikke tung teoretisk litteratur, kan det virke uoverkommeligt at komme igennem ugens læsestof. På kurset får du hjælp til, hvordan du kan gribe det an, så du ikke drukner i læsningen. Du lærer også at tage notater, så du får mest muligt ud af det, du læser og af undervisningen.

Kurset består af to kursusgange (du skal komme begge gange), og der er praktiske øvelser imellem gangene, så du får mest muligt ud af kurset.

Bemærk: dette kursus er på basisniveau, og altså for dig, der har svært ved at læse eller læser meget langsomt, og som ikke ved, hvordan du laver gode notater.

Indhold
Læsestrategier ¿ før, under og efter
Opstille læseformål og udvælge relevant læsemåde
Lær forskellige læseteknikker (skimme, overblikslæse, dybdelæsning mv.)
Lær forskellige notatteknikker (skrivning analogt og digitalt)
Måder at læse på: skærm, papir osv.
Ordkendskabstilegnelse
Ordblindhed/læsevanskeligheder ¿ hjælpemidler
Praktiske øvelser mellem gangene
Underviser
Søren Cruys-Bagger, studie- og karrierevejleder

Tid

2 x 3 timer (du skal komme begge gange)
1 gang: mandag den 21. september 2020 kl. 09:00 - 12:00
2 gang: mandag den 26. oktober 2020 kl. 12:00 - 15:00

Målgruppe

Studerende på akademiuddannelser og diplomuddannelser på Københavns Professionshøjskole.

Deltagelse i den studiestøttende aktivitet kræver, at der er betalt for deltagerbetaling på et akademi- eller diplommodul i det pågældende semester.

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203047172

Pris: 

Gratis, når du er tilmeldt et akademi- eller diplommodul i samme semester

Dato:

Mandag d. 21. september 2020 til Mandag d. 26. oktober 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V